2021-10-25 11:11:00

Nastavnička mobilnost u Portugalu

U sklopu Erasmus+ projekta LUNA, br: 2020-1-HR01-KA101-077274 održana je prva mobilnost od 11. do 16. listopada u Portugalu pod nazivom STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION / FUTURE METHODOLIGY OF TEACHING. Organizator mobilnosti je Centro de Recursos Educativos e Formação iz Sesimbre. U nastavničkoj mobilnosti sudjelovale su tri nastavnice i školska knjižničarka. Teme mobilnosti bile su upotreba web alata u nastavi, kreativnost i inovativni pristupi u nastavi, osnaživanje učeničkih i nastavničkih kompetencija u procesu učenja i podučavanja, planiranje i provedba projektne nastave te kreiranje inkluzivnog kurikuluma.


Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola Zadar