vjetrenjace.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
Sve veća potreba za zbog većeg broja , kao i sve manje zalihe , navode nas na razmišljanje o energiji